Τρίτη, Απριλίου 15, 2008

Πείνα

Η πείνα στην ιστορία Η πείνα στην ιστορία
Έλλειψη τροφίμων, πενία και στέρηση
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εκδότης: Πολύτροπον

"Η πείνα στην ιστορία" αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα μιας διετούς εργασίας πάνω στην ανθρώπινη πείνα από τα μέλη του Παγκόσμιου Προγράμματος κατά της Πείνας του Πανεπιστημίου Brown.
Συγκεντρώνοντας άρθρα ορισμένων από τους ειδικούς που ηγούνται παγκοσμίως του θέματος, στους οποίους μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι Amartya Sen, David Herlihy, και ο Peter Garnsey, οι συντάκτες του βιβλίου αυτού κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μια σημαντική διεπιστημονική βάση για τη μελέτη της πείνας. Το βιβλίο εξετάζει τα προβλήματα της πείνας από την εποχή της δημιουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας, καθώς και στις αρχές της νεότερης αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας και τελειώνει με μια πρόταση των συντακτών για την επίλυση του προβλήματος του φαινομένου της πείνας στη σύγχρονη εποχή.

Από τον πολιτισμό στην πείνα Από τον πολιτισμό στην πείνα

Ποιος μπορεί ν' αμφισβητήσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα του πολιτισμού για το ανθρώπινο γένος; Kι όμως απέναντι σε τέτοιου είδους ρητορείες υπέρ του πολιτισμού ορθώνονται το φάσμα της πείνας και μια σειρά από αξεπέραστα προβλήματα εξαιτίας της εξέλιξης της γνώσης, που υπονομεύουν την φύση, το αγαθό της γνώσης, το δικαίωμα του ιδιωτικού βίου κ.ά., σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, ώστε να μην διστάσουν ορισμένοι διανοούμενοι να αποκαλέσουν τον πολιτισμό "παράλυση" και "συφιλιδισμό".


Click to Give @ The Hunger Site


Hunger - Wikipedia, the free encyclopedia


World Hunger Year - home page


Home | Action Against Hunger


WHY is a leading advocate for innovative, community-based solutions to hunger and poverty. WHY challenges society to confront these problems by advancing models that create self-reliance, economic justice, and equal access to nutritious and affordable food.

You've asked WHY. Now ask how...WHY Reporter
04.08.2008
Campaign to End Modern-Day Slavery
Ellie Hurley reports

In 2006, WHY was honored to award the Coalition of Immokalee Workers (CIW) with our Harry Chapin Self Reliance Award. WHY strives to support groups who, like the CIW, create movements and initiate change in ways, and on levels, not seen before. In 2001, the CIW and their partners began a boycott of Taco Bell, demanding that the fast food giant pay a penny more per pound for their tomatoes in order to offer tomato pickers their first wage increase in 30 years. More>>

The WHY Get Active Center provides guidance and resources to people who want to become partners in the fight against hunger and poverty. We hope you'll use this section to make your voice heard on the crucial social issues facing our society and world. We urge you to subscribe to our newsletter, read our WHY Reporter, and tell your friends and family about this center and how easily they can become involved as well. If you'd like to learn about more ways you can become involved, check out our web site through the links below.

Learn about the issues
What is food security? What are the benefits of joining a community garden? You can learn about these and other topics through WHY’s Food Security Learning Center.

Take a stand
Read our responses to topical issues and events. Then, write to your elected officials or newspapers and make your voice heard and opinion count on these serious social issues.

Involve children
Help middle school and high school students understand the root causes of hunger and poverty, and how they can take action.

Look for programs that promote self-reliance
Find programs that are making an impact in your community.

Plan a concert
Join Bruce Springsteen and other artists -- channel your creative talents against hunger and poverty.

Give your time
Locate volunteer opportunities in your community.

Shop with your conscience
Support community-based organizations that are empowering people and fighting poverty.

Bring the issues into the classroom
Introduce a teacher to Solutions to Hunger: Kids Can Make A Difference, a guide developed by WHY board member and teacher Stephanie Kempf.

Stay informed
Add nonfiction recommended by WHY to your required list.

Sign up for WHY’s Newsletter
Stay up to date on all that is happening in the hunger and poverty community.

Spread the word
Tell a friend about WHY!

Make a donation
Help WHY fight hunger and poverty!

Flight with KJR and fight hunger
KJR Aviation will donate 10% of the net proceeds from your flight or maintenance program to WHY.


Δεν υπάρχουν σχόλια: