Τετάρτη, Απριλίου 06, 2005

Sun slams open source bible

COMPUTER FIRM Sun Microsystems has slammed the bible of the Open Source movement the General Public License as economic imperialism.

άρθρο στο the inquirer

Δεν υπάρχουν σχόλια: