Τρίτη, Ιουλίου 31, 2007

Οι παγίδες του σοσιαλφιλελευθερισμού

Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΚΡΗ

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας, το ευρωσοσιαλιστικό μέτωπο διέρχεται περίοδο προϊούσης απομάκρυνσης από την προοδευτική λαϊκή εκλογική βάση. Οι κοινωνικές δυνάμεις της δημοκρατικής Αριστεράς, σε μεγάλη αναλογία, έχουν παύσει να θεωρούν πολλούς από τους κομματικούς ή κοινοβουλευτικούς ηγέτες τους πόλο έλξης και ανατρεπτικής, κατά του νεοφιλελευθερισμού, συσπείρωσης.

,,,

Δεν υπάρχουν σχόλια: