Τρίτη, Σεπτεμβρίου 06, 2005

Πώς να δείξω την τιμή αφεντικό;

Τόσο που τους προκαλεί κι άλλα προβλήματα. Πιο μεγάλα κι απ'αυτό του Y2K
;)


Κάποιες παλιές αντλίες καυσίμων δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν να ρυθμιστεί η τιμή πάνω από τα $3.00.
Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων διώχνουν τους πελάτες ή ζητάν άδεια ώστε να εμφανίζουν μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο των τιμών στις πινακίδες.

"I knew my pump was old but I didn't expect prices to rise this fast," said Bill MacDonald, owner of central Vermont's Waits River General Store, whose 25-year-old pumps can't display any price above $2.99 a gallon.

Απίστευτο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: