Πέμπτη, Νοεμβρίου 10, 2005

«It's the economy, stupid!»

Δεν υπάρχουν σχόλια: