Παρασκευή, Νοεμβρίου 30, 2007

Επισφαλής εργασία στα ΜΜΕ


10/12 εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων στον Τύπο και στα ΜΜΕ με αναγκαστική υπαγωγή στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) για τη δημιουργία Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: