Τετάρτη, Ιουλίου 26, 2006

Η Φρικτή Εκλογίκευση του Ηγεμόνα (I)

«Να ρίξουμε την αυταρχική ηγεσία του Αραφάτ στην Παλαιστίνη»

«Να χτυπήσουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς»

«Να αποκατασταθούν δημοκρατικές συνθήκες στην Παλαιστίνη και να γίνουν εκλογές»

«Να ρίξουμε την εκλεγμένη κυβέρνηση της Χαμάς διότι είναι τρομοκράτες»

«Να χτυπήσουμε το Ιράκ πριν αποκτήσει πυρηνικά»

«Να ρίξουμε το καθεστώς του Σαντάμ και να αποκαταστήσουμε τη Δημοκρατία!»

«Να χτυπήσουμε το Ιράν πριν αποκτήσει πυρηνικά»

«Να ρίξουμε το καθεστώς των Μουλάδων και να αποκαταστήσουμε τη Δημοκρατία!»

«Να σχεδιάσουμε μια Νέα Μέση Ανατολή»

...

"Αυτός είναι ο διόλου τυχαίος, εκλεκτικός και τις περισσότερες φορές αδέξιος τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται εκ πρώτης όψεως ασύμβατες μεταξύ τους επιχειρηματολογίες που επιχειρούν να δικαιώσουν τον προληπτικό πόλεμο ταυτοχρόνως στο όνομα της ασφάλειας και του ανθρωπισμού.

Πράγματι, όταν η ανάγκη οικουμενικής προστασίας εναντίον μιας εικαζόμενης «απειλής» δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί με επαρκή βεβαιότητα, «προστίθεται» το επιχείρημα της διαρκούς ευθύνης της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τους χειμαζόμενους πληθυσμούς από την αυθαιρεσία των κυβερνήσεών τους.

Ετσι όμως, αντί να αλληλοενισχύονται, οι δύο εκλογικευτικές προσεγγίσεις αλληλοαναιρούνται. Από τη μια μεριά, σχετικοποιείται και αμβλύνεται το πανάρχαιο προαπαιτούμενο του Γκρότιους, ο οποίος απέκλειε τον προληπτικό πόλεμο αν δεν συνέτρεχε άμεση, παρούσα και αναμφισβήτητη επιθετική δράση ενάντια στον αναγκαστικά αμυνόμενο (De jure bellis ac pacis, 1625, Βιβλίο ΙΙ, κεφ. 22). Από την άλλη μεριά, παραμένει κατ’ ανάγκην ρευστό το ζήτημα των ποσοτικών, ποιοτικών και νομικών όρων που οφείλουν να συντρέχουν έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η «ευθύνη προστασίας» των απειλούμενων προσώπων".

Προς ένα Νόμιμο Μονοπώλιο Βίας

Πόλεμος και Ειρήνη

ΜΕΤΑ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς...
Δεν υπάρχουν σχόλια: