Πέμπτη, Φεβρουαρίου 01, 2007

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006), στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνονται και τομείς όπως:

  • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,……..και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.(άρθρο 75, παρ. β2).
  • Η ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στην οποία περιλαμβάνεται, ιδίως: Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, ασφάλτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων εξηλεκτρισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.( άρθρο 75, παρ. γ1).
  • Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές( άρθρο 75, παρ. γ7).

Στις 4 Ιανουαρίου 2007, οι δύο σύλλογοι των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ, σε κοινή συνέντευξή τους, κατηγόρησαν την διοίκηση της ΕΥΑΘ με βαρύτατους χαρακτηρισμούς για κακοδιαχείριση, κατασπατάληση πόρων, απ ευθείας αναθέσεις έργων και προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών.

Ανεξάρτητα από το αληθές και την ακρίβεια των καταγγελιών, και χωρίς να θέλουμε να εμπλακούμε στη περιρρέουσα ατμόσφαιρα σκανδάλων και σκανδαλολογίας, η πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, είναι ότι έξι χρόνια σχεδόν μετά τη μετοχοποίηση της ΕΥΑΘ, της Ανώνυμης Εταιρείας που προέκυψε από την ενοποίηση του ΟΥΘ και του ΟΑΘ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και όχι το κέρδος,

  1. Οι δαπάνες για επενδύσεις που θα διασφάλιζαν την ποιότητα των προσφερομένων αγαθών και εν προκειμένω του νερού που πίνουν και χρησιμοποιούν οι συμπολίτες μας, μειώνονται συνεχώς από το 2001 και μετά.
  2. Δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση της ΕΥΑΘ, που ήταν και συμβατική της υποχρέωση, να αντικαταστήσει μέχρι το τέλος του 2006 300.000 τρέχ. μέτρα πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης από αμίαντο και σίδηρο, αλλά μόλις 145.000 τρέχοντα μέτρα.
  3. Ειδικά για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμη 323.000 τρέχοντα μέτρα από αμιαντοσωλήνες (επικίνδυνο υλικό), 76.300 τρέχοντα μέτρα από σιδηροσωλήνες (αγωγοί κατασκευασμένοι πριν από το 1960, που υφίστανται τη μεγαλύτερη φθορά του χρόνου-σάπισμα), δηλαδή συνολικά το 67% του δικτύου που θα έπρεπε να έχει ήδη αντικατασταθεί λειτουργεί ακόμη με πιθανές σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της πόλης μας.
  4. Τέλος, σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα ποσοστά των αμιαντοσωλήνων ύδρευσης που βρίσκονται ακόμη σε χρήση και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα είναι ιδιαίτερα υψηλά όπως, στη περιοχή Χαριλάου σε ποσοστό 76%, περιοχή Ντεπώ σε ποσοστό 73% και στην Τούμπα σε ποσοστό 69%.

Παρακαλείται ο κ. Δήμαρχος να μας γνωρίσει ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες έκανε η Διοίκηση του Δήμου, προκειμένου να προστατέψει την υγεία των συμπολιτών μας διασφαλίζοντας την ποιότητα του νερού που πίνουν, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 75-1. Αρμοδιότητες).

Η επερώτηση γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4(Έλεγχος Διοίκησης) του ισχύοντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01.02.2007

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: