Τετάρτη, Νοεμβρίου 22, 2006

Ο αντιαμερικανισμός Ελλήνων και Τούρκων

Ανάλυση στα γεγονότα

Ο αντιαμερικανισμός Ελλήνων και Τούρκων

Μια απόπειρα ψύχραιμης ενδοσκόπησης

Του ΚΩΣΤΑ Ε. ΜΠΕΗ

Η πληροφορία που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, μετά από διεθνή έρευνα, ότι εμείς οι Ελληνες διακατεχόμαστε από σφοδρό αντιαμερικανισμό, δεν είναι είδηση. Είναι πασίδηλο γεγονός. Ομως άξιο προσοχής είναι ότι, στο πλαίσιο δημοσκόπησης που έγινε σε 65 χώρες (κυρίως της Δύσης, με αποκλεισμό των αραβικών), η δική μας αρνητική τοποθέτηση αναδείχτηκε πρώτη, με ποσοστό 87%. Κάτι που δεν θα ξένιζε, αν δεν ακολουθούσαν δύο παράδοξα: ότι τη δεύτερη θέση κατέχουν οι Τούρκοι (78%) και την τρίτη οι Ελβετοί (76%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: