Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2006

AGAINST ANTICOMMUNIST MOTION

Στέλνουμε επιστολές διαμαρτυρίας και απ ευθείας στους εξής παραλήπτες με την ένδειξη:
AGAINST ANTICOMMUNIST MOTION

Mr RENE VAN DER LINDEN
President of PACE
Fax: 00 333 88 41 2776
e-mail: assembly@coe.int
Ταχυδρομική διεύθυνση:
PARLIAMENTARY ASSEMBLY
COUNCIL OF EUROPE
F-67075 STRASSBOURG CEDEX
----------------------------
Mr MATS EINARSSON
President of UEL
Fax: 00 333 88 41 3766
Ε-mail: assembly@coe.int
Ταχυδρομική διεύθυνση:
PARLIAMENTARY ASSEMBLY
COUNCIL OF EUROPE
F-67075 STRASSBOURG CEDEX
-----------------------------
Melle HELENA DE ASSIS
SECRETARY OF UEL
Fax: 00 333 8841 3766
E-mail: helena.deassis@coe.int
Ταχυδρομική διεύθυνση:
PARLIAMENTARY ASSEMBLY
COUNCIL OF EUROPE
F-67075 STRASSBOURG CEDEX

Δεν υπάρχουν σχόλια: