Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2006

Τα νούμερα της Φτώχειας

* Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 799.530 και τα μέλη τους σε 2.126.750.

* Το ποσοστό κινδύνου οικονομικής επισφάλειας, αφού αφαιρεθεί το κόστος στέγασης (ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συντήρηση κατοικίας κ.λπ.) ανέρχεται σε 27%.

* Το ποσοστό κινδύνου οικονομικής επισφάλειας, πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ανέρχεται σε 39,8%, ενώ όταν περιλαμβάνονται οι συντάξεις σε 22,7%.

* Το ποσοστό κινδύνου οικονομικής επισφάλειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες (21,1%) σε σχέση με τους άνδρες (18,9%).

* Ο κίνδυνος οικονομικής επισφάλειας για παιδιά μέχρι 15 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε ποσοστό 19,7%.

* Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 28,2%, ενώ για άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών σε ποσοστό 23,5%.

* Το ποσοστό οικονομικής επισφάλειας των εργαζομένων ανέρχεται σε 13,1%, ενώ των μη εργαζομένων σε 26,1%.

* Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές απειλούνται από τη φτώχεια υπερδιπλάσια του ποσοστού του συνόλου της χώρας.

* Οι αμοιβές των μισθωτών ανδρών υπερτερούν των αντίστοιχων των γυναικών κατά 10%.

* Ο μισός πληθυσμός της χώρας δηλώνει οικονομική αδυναμία για πληρωμή έστω και μιας εβδομάδας διακοπών.

* Οσον αφορά τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, το 8,1% των φτωχών και το 1,6% των μη φτωχών ζουν σε σπίτια χωρίς λουτρό, το 12,2% των φτωχών και το 2,4% των μη φτωχών ζουν σε σπίτια χωρίς εσωτερική τουαλέτα και το 36% των φτωχών και το 15,3% των μη φτωχών δηλώνουν οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.

* Δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω οικονομικών δυσκολιών, μεγάλης λίστας αναμονής, μεγάλης απόστασης, μη ύπαρξης μέσων συγκοινωνίας να επισκεφθούν γιατρό το 8,1% των φτωχών και το 4,1% των μη φτωχών και να επισκεφθούν οδοντίατρο το 8,9% των φτωχών και το 5,3% των μη φτωχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: