Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2006

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ

Σκοπός του,

«είναι η με κάθε κατάλληλο, δυνατό, νόμιμο, και πρόσφορο μέσο περίθαλψη εμπερίστατων κοριτσιών από την ηλικία της στοιχειώδους εκπαίδευσης τους... Το Ίδρυμα παρέχει όλα τα μέσα για την κάλυψη των υλικών, μορφωτικών και πνευματικών αναγκών των τροφίμων του κατά τα ελληνικά και χριστιανικά ιδεώδη... μπορεί να φιλοξενεί τα κορίτσια αυτά και μετά το πέρας των σπουδών τους, και να φροντίζει για την επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή τους αποκατάσταση...
»


Iδεώδη άκαμπτα, μα διαχρονικά

"Χριστοδούλειον Ορφανοτροφείον Θηλέων"Και ας μη ξεχνάμε και τα πολυτονικά φαντάσματα...ε?
Με πάνε πίσω όλα αυτά...πολύ πίσω
Θα δούμε και τη "Ζωή Του Παιδιού" σε λίγο στα περίπτερα?

Δεν υπάρχουν σχόλια: