Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2006

Δύο τυχαίοι θάνατοι και δυο πυριτιδαποθήκες


Ο θάνατος του Ρουγκόβα και ο (επερχόμενος) θάνατος του Σαρόν μπορούν να «τινάξουν» στο αέρα τις δύο πιο εύφλεκτες περιοχές της γης.

Τα παιχνίδια της ζωής και της ιστορίας!

Η ζωή και η πολιτική δράση του Ιμπράημ Ρουγκόβα

Δεν υπάρχουν σχόλια: