Σάββατο, Φεβρουαρίου 19, 2005

Ψηφιακό Μανιφέστο – Μέρος 3ο - Αρθρα 14-18

Oι Στόχοι του Δικτύου


Μέρος 3ο14. Καλούμε όλους όσους εργάζονται στα Νέα Μέσα, στα Πολυμέσα, στην Πληροφορική και σε όλα τα συναφή επαγγέλματα να οργανωθούν στο EDAN. Καλούμε όλους τους Ελεύθερους Τεχνίτες των Ψηφιακών Τεχνών να ιδρύσουν αντίστοιχες οργανώσεις του Δικτύου σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες υπό καθεστώς σύνδεσης με αυτήν. Ιδρύοντας το EDAN, δημιουργούμε παράλληλα τα μέσα που θα συνδέσουν μεταξύ τους όλους τους Ευρωπαίους Τεχνίτες καθώς και αυτούς από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα παλέψουμε για την συνεργασία στην δουλειά και στον αγώνα μαζί με όλους τους συντρόφους μας από όλες τις χώρες του κόσμου.15. Πιστεύουμε ότι ο κύριος στόχος του EDAN είναι η διαφύλαξη του δικαιώματός μας να ασκούμε την τέχνη μας. Μέσα από την κοινή μας δράση θα προστατευθούμε από εκείνους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την δουλειά μας και να μας επιβληθούν για το συμφέρον τους. Δημιουργώντας μια ισχυρή Ένωση θα μπορέσουμε να υπερασπίσουμε την ανεξαρτησία μας στην επαγγελματική μας ζωή.16. Το EDAN είναι περήφανο για την δημιουργική δράση όλων των Ευρωπαίων Τεχνιτών. Το δίκτυο θα λειτουργεί πάντοτε ως η συλλογική μνήμη όλων εκείνων που έχουν καταφέρει και θα καταφέρουν στο μέλλον οι Ευρωπαίοι Τεχνίτες. Θα προβάλει με κάθε τρόπο τα έργα τους και την δραστηριότητά τους μέσα στην αγορά και στην κοινωνία.17. Το δίκτυό μας θα αποτελέσει τον τόπο συνάντησης όλων των Τεχνιτών της Ευρώπης. Το EDAN θα οργανώνει φεστιβάλ, συζητήσεις και συνέδρια οπου θα μπορούμε να σχεδιάζουμε τη δράση μας, να συζητάμε τις θέσεις μας και να γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι της Ψηφιακής Τέχνης θα πρέπει να εκφράζουν την συλλογική τους ταυτότητα με κάθε τρόπο τόσο σε προσωπικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο.18. Το EDAN θα συγκεντρώνει λεπτομερή στοιχεία και γνώσεις από την αγορά σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Θα συγκεντρώνουμε λεπτομερή στοιχεία για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε συμφωνίες και συμβόλαια, σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επαγγελματικές πρακτικές του χώρου μας και θα τα προσφέρουμε στους υπόλοιπους συναδέλφους μας. Επίσης το δίκτυο θα αποτελεί πηγή επαφών και πληροφοριών για όσους από εμάς αναζητούν εργασία σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης.


(Ολόκληρο το Ψηφιακό Μανιφέστο εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: