Τρίτη, Φεβρουαρίου 01, 2005

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα

27/1/2005

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα


Θέμα: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) περιγράφει λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεμηθεί ελεύθερα χωρίς χρέωση για την απόκτηση της σχετικής αδείας.
Ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρετανία, Νορβηγία, Γερμανία) το Λογισμικό Ανοικτού κώδικα χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και στην δημόσια διοίκηση.

Το σχέδιο δράσης της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο eEurope 2005 - An Information Society for all (Ιούνιος 2002), ως συνέχεια του προηγούμενου σχεδίου δράσης (Ιούνιος 2000) στοχοθετεί την ‘προώθηση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα και κατά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση – eGovernment’. Το σχέδιο δράσης προϋποθέτει την ‘ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέψει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα (standards) και να ευνοεί την χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.΄
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες οι ενέργειες από πλευράς Υπουργείου και Κυβερνήσεως για να γίνουν πράξη οι στόχοι της πρωτοβουλίας eEurope 2005 ώστε να μην «παγιδεύονται» οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι φορείς της δημόσιας διοίκησης σε μονοπωλιακές, κλειστές λύσεις.
2. Ποια η θέση του Υπουργείου σχετικά με τη διαμόρφωση των προδιαγραφών για την αγορά λογισμικού από την δημόσια διοίκηση κατά τρόπο ώστε να μην δυσχεραίνουν την συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς προϊόντων ΕΛ/ΛΑΚ;

3. Έχει εξεταστεί η δυνατότητα αγοράς και κατοχής από το Ελληνικό Δημόσιο του κώδικα λογισμικού των έτοιμων λύσεων (COTS – Commercial Off The Shelf) λογισμικού που αγοράζει για χρήση στις υπηρεσίες του;

27/01/05
Ο ερωτών βουλευτής

Μίμης Ανδρουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: