Δευτέρα, Ιουνίου 13, 2005

Tο δίλημμα δεν είναι «φιλελεύθερο» ή «σοσιαλιστικό»...

είναι απλώς αληθινό, πραγματικό.:

Πραγματικά διλήμματα σε δικομματικό κέλυφος

Δεν υπάρχουν σχόλια: