Παρασκευή, Αυγούστου 12, 2005

Η πετρελαϊκή κρίση: Πηγές

The petrol and gasoline situation in the US is probably the most worrying factor at the moment
Simon Wardell, Global InsightWhy oil reserve figures don't add up
Has production peaked?
Why are oil prices so high?
Q&A: How $60-a-barrel oil hurts
The Hummer vs Hybrid debate
Oil and conflict - a natural mix


Has global oil production peaked?, by David R. Francis, 2004

The End of Cheap Oil, by Colin J. Campbell and Jean H. Laherre`re, Scientific American,
1998

DIE OFF , Oil Depletion

THE HUBBERT CURVE : ITS STRENGTHS AND WEAKNESSES by J.H. Laherrere, 2000

Η πετρελαϊκή κρίση άρχισε!

Νέα Πετρελαϊκή Κρίση; (2000)

“Χρυσός”

Καμπύλη Φιλλιπς - Βικιπαίδεια

ΤΑ 4 ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οικονομικές διακυμάνσεις, κρίσεις και κύκλοι

Opec in profile

Oil markets explained

What it was like in 1974

What will the future hold?

Δεν υπάρχουν σχόλια: