Κυριακή, Ιανουαρίου 06, 2008

'World Number Two in Scientology'

Diana author names Tom Cruise as 'World Number Two in Scientology'

World Exclusive: Contents of Andrew Morton's biography of Cruise revealed ... and the star's fury over shocking claims

Δεν υπάρχουν σχόλια: