Παρασκευή, Ιουνίου 08, 2007

Ιστολογική Δεοντολογία: ο κώδικας O'Reilly

  1. Responsibility for our own words
  2. Nothing we wouldn't say in person
  3. Connect privately first
  4. Take action against attacks
  5. a) No anonymous comments OR b) No pseudonymous comments
  6. Ignore the trolls
  7. Encourage enforcement of terms of service
  8. Keep our sources private
  9. Discretion to delete comments
  10. Do no harm

Alternative versions created here.


Δεν υπάρχουν σχόλια: