Δευτέρα, Ιανουαρίου 17, 2005

Πνέει τα λοίσθια η ελληνική επιχειρηματικότητα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ON LINE, 17/01-16:25

Το επιχειρηματικό δαιμόνιο φαίνεται πως εγκαταλείπει τα τελευταία χρόνια τον μέσο Ελληνα ο οποίος, όπως και ο μέσος Ευρωπαίος, τείνει να προτιμά την εξασφάλιση της μισθωτής εργασίας, ενώ αντίθετα ο μέσος Αμερικανός εξακολουθεί να προτιμά την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έστω και με λιγότερη θέρμη απ' ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται από τα αποτελέσματα της Κοινοτικής δημοσκόπησης "Ευρωβαρόμετρο" για το "Επιχειρηματικό πνεύμα", τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα στις Βρυξέλλες. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα αποτέλεσματα της δημοσκόπησης αναφέρουν τα εξής: Το 2000 δήλωνε πως προτιμά τη μισθωτή εργασία το 24% των Ελλήνων, ενώ το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 46%. Αντιστρόφως, το 2000 δήλωνε πως προτιμά το καθεστώς του ανεξάρτητου επαγγελματία το 70% των Ελλήνων έναντι 52% που έδωσαν την ίδια απάντηση το 2004. Σε ό,τι αφορά το μέσο ευρωπαϊκό όρο, το 2004 δήλωνε πως προτιμά τη μισθωτή εργασία το 51% και το καθεστώς του ανεξάρτητου επαγγελματία το 45%. Στις ΗΠΑ δηλώνουν πως προτιμούν τη μισθωτή εργασία το 34% των πολιτών, ενώ το 61% δηλώνει ότι τείνει προς την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες για τους οποίους οι Ελληνες προτιμούν τη μισθωτή εργασία, το 63% συμφωνούν ότι η μισθολογική σταθερότητα είναι το βασικό προτέρημα της μισθωτής εργασίας, το 56% ότι είναι η εξασφάλιση της εργασίας, ενώ το 10% θεωρεί ότι βασικό προτέρημα της μισθωτής εργασίας είναι η ασφαλιστική κάλυψη. Σε ό,τι αφορά την ανεξάρτητη εργασία, το 80% των Ελλήνων θεωρούν ότι το βασικό της προτέρημα είναι η προσωπική ανεξαρτησία, το 53% ότι είναι οι καλύτερες προοπτικές εισοδήματος και το 30% θεωρεί ότι το βασικό της προτέρημα είναι πως ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Στην ΕΕ των "25" θεωρούν ως βασικό προτέρημα του ανεξάρτητου επαγγελματία την προσωπική ανεξαρτησία το 77%, τις καλύτερες εισοδηματικές προοπτικές το 53% και την ανάγκη μη συμμόρφωσης προς το περιβάλλον της εργασίας το 16%. Επίσης στο ερώτημα "αν προτιμάτε να έχετε τη δικιά σας επιχείρηση και να επενδύετε σε αυτή", απαντά θετικά το 78% των Ελλήνων, ενώ το 21% δηλώνει ότι επιθυμεί να εργάζεται για τον εαυτό του χωρίς όμως να έχει αναγκαστικά δικιά του επιχείρηση. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ των "25" είναι 60% και 36%. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, το 39% των Ελλήνων δηλώνει ότι στα επόμενα πέντε χρόνια έχει την τάση να κάνει δική του επιχείρηση, ενώ το 60% δηλώνει ότι δεν έχει τέτοια τάση. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ των "25" είναι 33% και 66%. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα "αν έχετε δημιουργήσει ή σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια επιχείρηση, επειδή πιστεύετε ότι βρήκατε μία ευκαιρία ή επειδή υποχρεούστε", οι Ελληνες εμφανίζονται μοιρασμένοι, αφού το 42% δηλώνει ότι εκμεταλλεύεται μία ευκαιρία, ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό δηλώνει ότι υποχρεώθηκε να δημιουργήσει δική του επιχείρηση. Στο ερώτημα "αν προτιμάτε να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες δημιουργώντας μια νέα επιχείρηση ή αγοράζοντας μία που ήδη υπάρχει", το 66% των Ελλήνων επιλέγει την πρώτη επιλογή και το 21% επιλέγει τη δεύτερη επιλογή. Τέλος, ως προς τους παράγοντες που αποτρέπουν το μέσο Ελληνα από την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η εικόνα έχει ως εξής: Οι Ελληνες σε ποσοστό 48% θεωρούν ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι η εισοδηματική αβεβαιότητα, το 42% η πιθανότητα πτώχευσης , το 38% η πιθανότητα της ανεργίας στο μέλλον και το 25% η πιθανότητα να βιώσουν μία προσωπική αποτυχία. Στην ΕΕ των "25", το 45% δηλώνει πως φοβάται την πτώχευση, ενώ μόνο το 15% δηλώνει ότι ανησυχεί από την προοπτική της προσωπικής αποτυχίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: