Τρίτη, Ιανουαρίου 25, 2005

Εθνικό διάλογο για την αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας προτείνει ο ΣΥΝ


Την έναρξη διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για την αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας από μιά νέα ευρωπαική συμφωνία αειφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης, προτείνει ο ΣΥΝ.Σε συνέντευξη τύπου ο υπεύθυνος για την οικονομική και κοινωνική πολιτική του κόμματος Π. Λαφαζάνης, κατέθεσε εννιά προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή.


Ο κ. Λαφαζάνης κατηγόρησε την κυβέρνηση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ότι απουσιάζουν από την συζήτηση στο πλαίσιο της ΕΕ για αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και σημείωσε ότι θέση του ΣΥΝ είναι ότι το Σύμφωνο έχει καταστεί στην πράξη ανεφάρμοστο και αναξιόπιστο, μιας και δεν τηρείται, πλέον, απ΄ όλο και περισσότερες χώρες.


Οι προτάσεις του ΣΥΝ είναι:
Η σταδιακή αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού στο 5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ε.Ε., με κύριο στόχο τη χρηματοδότηση, με βάση και τις νέες ανάγκες της διεύρυνσης της Ε.Ε., της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης των χωρών μελών.
Η διαμόρφωση της Νομισματικής Πολιτικής της Ε.Ε. από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και με κύριους στόχους την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ε.Ε. και όχι μόνο την καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Η διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, που θα χρηματοδοτηθεί (εκτός ελλειμμάτων) με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ίσου προς το 1%, τουλάχιστον, του Κοινοτικού ΑΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ε.Ε., τη βελτίωση των υποδομών και την οικολογική αναδιάρθρωση των διάφορων κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα ενέργειας.
Η σταδιακή καθιέρωση στην πιο αυξημένη βάση ελάχιστων επιπέδων κοινωνικών παροχών, εργασιακών δικαιωμάτων και μισθολογικών απολαβών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρμοσμένων στο επίπεδο του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους σε σχέση με τον μέσο Κοινοτικό όρο. Η διατήρηση και ενίσχυση, σε κάθε περίπτωση, των σημερινών κοινωνικών, εργασιακών και μισθολογικών εγγυήσεων σε όσες, τυχόν, χώρες έχουν σ΄αυτούς τους τομείς ανώτερα από τα ελάχιστα επίπεδα που θα καθιερωθούν. Στόχος της προσπάθειας είναι η αποτροπή του σημερινού «κοινωνικού ντάμπιγκ», η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας και η σταδιακή σύγκλιση των επιπέδων κοινωνικών παροχών, εργασιακών δικαιωμάτων και μισθολογικών απολαβών σε μια ανώτερη από τη σημερινή βάση, παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.
Η σταδιακή καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή των κερδών στις ανώνυμες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σ΄ένα υψηλό ποσοστό (π.χ. πάνω από 40%), που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα σχετικού διαλόγου. Για τα κράτη μέλη με ΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου Κοινοτικού όρου θα επιτρέπεται ο συντελεστής αυτός να είναι το πολύ 10% κάτω από τον ενιαίο ευρωπαϊκό φορολογικό συντελεστή. Στόχος του μέτρου είναι η αποτροπή του σημερινού «φορολογικού ντάμπιγκ» σε όφελος των κερδών των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η σταδιακή εναρμόνιση σε μια ανώτερη από τη σημερινή βάση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Ταυτόχρονα, προτείνουμε αυστηρά μέτρα για την κατάργηση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών να πληρώνουν λιγότερους φόρους δια της αξιοποίησης εξωχώριων εταιρειών, παράλληλα με αυστηρά μέτρα για τη διακίνηση «μαύρου χρήματος» μέσω αυτών των εταιρειών.
Καθιέρωση ειδικού φόρου 1/000 (φόρος Tobin) στις κερδοσκοπικές μη παραγωγικές κινήσεις κεφαλαίων από και προς την Ε.Ε. Τα έσοδα από το φόρο αυτό αυξάνουν τους ίδιους πόρους της Ε.Ε. και αξιοποιούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, της οικολογικής προστασίας στην Ε.Ε. και της ανθρωπιστικής βοήθειας στον τρίτο κόσμο.
Αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης των χωρών μελών της Ε.Ε. να δίνουν το 0,7% του ΑΕΠ ως βοήθεια στον τρίτο κόσμο. Σταδιακή αύξηση αυτής της βοήθειας στο 1% του ΑΕΠ των χωρών μελών. Πρόταση για αντίστοιχο ύψος βοήθειας στον τρίτο κόσμο όλων των χωρών του πλανήτη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ από ένα επίπεδο και άνω.
Καθιέρωση και αυστηρή τήρηση των 35 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, χωρίς μείωση των αποδοχών ή αύξηση των ελαστικοτήτων, σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε., με προοπτική την περαιτέρω μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας άνευ μείωσης των αποδοχών. Στόχος της προσπάθειας η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων και η σταδιακή επίτευξη της πλήρους απασχόλησης στην Ε.Ε. Παράλληλα, με την καθιέρωση του 35ωρου, είναι απαραίτητο να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέτρα για την καταπολέμηση των επισφαλών και ευέλικτων εργασιακών σχέσεων.
Κατάργηση των αυθαίρετων ορίων του 3% στο έλλειμμα και του 60% στο δημόσιο χρέος που επιβάλλει το σημερινό Σύμφωνο Σταθερότητας. Ανάληψη από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της, τυχόν, παρακολούθησης του ελλείμματος μιας χώρας, μετά από πρόταση ορισμένου αριθμού κρατών μελών ή του ίδιου του Συμβουλίου, χωρίς αυθαίρετα όρια και με σύνθετα κριτήρια που θα αφορούν το ύψος του ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο Κοινοτικό όρο, τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, απασχόλησης, δημόσιων επενδύσεων, τους ρυθμούς ανάπτυξης, οικονομικής, κοινωνικής σύγκλισης κ.λ.π., τα οποία μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού διαλόγου σε νέα βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: